Nasza działalność


Podejmujemy działania związane z remontem zabytkowego Dworu w Rzucowie a także prace pielęgnacyjne starego parku przydworskiego.
Jednocześnie koncentrujemy się na działalności kulturalnej. Dotychczas, dzięki zewnętrznemu wsparciu zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów.

  • Przygotowaliśmy wystawę i warsztaty o krajobrazie kulturowym w ramach których powstał także mini poradnik o wiejskich domach i ogrodach.

  • Dzięki wielu opowiedzianym historiom, przekazanym przez lokalną społeczność pamiątkom powstała mapa oraz obrazkowa historia Dworu, wsi i okolic ciesząca się dużą popularnością wśród najmłodszych a także starszych.

  • Wspólnymi sąsiedzkimi siłami powstał artystyczny film promujący walory wsi i okolic.

  • Wskrzeszamy dawną tradycję wiejskich potańcówek ciesząca się coraz większą popularnością wśród lokalnej społeczności i nie tylko.

  • W 2019 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy świąteczny kiermasz we Dworze, który był także okazją do wspólnego spotkania i świętowania.

  • Od 3 lat wraz z młodzieżą szkolną gościmy we Dworze Ułanów, podążających konno do szańca mjra Hubala w Anielinie.

  • Przyłączamy się także do narodowych akcji takich jak Narodowe Czytanie oraz Europejskie Dni Dziedzictwa.

  • Przełomowym działaniem był projekt Wspólnie dla Dworu w Rzucowie - organizacja obozu wolontariackiego - który, mamy nadzieję, otworzy przed nami i Państwem nowe perpsektywy.

O bieżących działaniach i aktualnościach przeczytasz na naszym fanpage na Facebooku.

W 2018 r. prezes Fundacji została wyróżniona nagrodą Mazowieckiego Instytutu Kultury za Społeczne Działania Twórcze, który w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej przyznał jej nagrodę za przywrócenie zabytkowemu Dworowi w Rzucowie jego społecznej i kulturotwórczej funkcji. Doceniono łączenie ochrony dziedzictwa narodowego z działalnością edukacyjną i kulturalną, sposób pielęgnowania i upowszechniania tradycji oraz integracji społeczności lokalnej.

Z inicjatywy Międzynarodowego Centrum Kultury, polskiego koordynatora Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, Fundacja We Dworze otrzymała dyplom uznania za zaangażowanie i wkład w ochronę i promocję narodowego dziedzictwa kulturowego.
 
 

ul. Armii Krajowej 16, 26-422 Rzuców, woj. mazowieckie